Cora NautaMevrouw Nauta is afgestudeerd als woonecologe aan de LU Wageningen. Daarna was zij ruim 38 jaar werkzaam in de stedelijke vernieuwing in de Randstad, waar zij diverse bestuurlijke en managementfuncties vervulde bij gemeenten en corporaties. Zij werkt vanuit de visie dat het van belang is een woonomgeving te creëren waarin mensen zich thuis voelen, die hen stimuleert en ontplooiingskansen biedt. Zij ziet het bouwproces in de herstructurering als een belangrijk aangrijpingspunt voor sociale vernieuwingsprocessen.Tot eind 2012 was zij directeur van Woonbron Ontwikkelbedrijf BV. Momenteel werkt zij als zelfstandig adviseur en in het toezicht (RVC).

 

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid Stichting Kasteel van Rhoon
  • Adviesraad Stadskeuken Rotterdam
  • Zelfstandig adviseur CoRatio BV

Maart 2023