Aan de Dedemsvaartweg in Den Haag Zuidwest is in september 2019 gestart met de bouw van 141 nieuwe woningen. Martijn Balster, wethouder Wonen, Wijken en Welzijn en 5e locoburgemeester legde op 28 mei 2020 de eerste steen. Via een livestream-link is de feestelijke handeling gedeeld met de genodigden.

 

Op de locatie tussen de Zweeloostraat en Zuidlarenstraat maakten drie woonblokken met 96 woningen plaats voor 141 nieuwe appartementen. Na een intensief traject van uitverhuizen en voorbereiden, zijn in het voorjaar de oude woongebouwen gesloopt. De nieuwbouw wordt naar verwachting in het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van 2021 opgeleverd.


NIeuwbouw “Tre Volte”
Eind 2017 schreef de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW) een tender uit voor de nieuwbouw waarin een substantieel aantal huurwoningen gerealiseerd moesten worden. Ontwikkelende aannemer De Vries en Verburg maakte het winnende ontwerp voor een nieuwbouwplan dat de naam “Tre Volte” draagt. Het ontwerp omvat drie woongebouwen die variëren in hoogte en passen bij de nieuwbouw in de directe omgeving. In totaal worden 90 sociale huurwoningen en 51 betaalbare koopwoningen met parkeergelegenheid gerealiseerd.


Kansen voor bewoners
Martijn Balster, wethouder Wonen van Wonen, Wijken en Welzijn is erg tevreden over het project van WOM DHZW met De Vries en Verburg aan de Dedemsvaartweg, omdat het kansen biedt aan bewoners in Zuidwest om door te stromen naar een goede en betaalbare huur- of koopwoning. Het hele gebied Zuidlarenstraat wordt nu afgerond met de nieuwbouw aan de Meppelweg en Dedemsvaartweg, echt een voorbeeld van goede gebiedsontwikkeling in Zuidwest.


Sociale huurwoningen en koopwoningen
Ook Arjan Schakenbos, bestuursvoorzitter van Vestia, onderschrijft het belang van de nieuwbouw: “Er komen méér woningen terug dan er oorspronkelijk stonden, een verdichting van bijna 150%. Dat is bijzonder in een bestaande wijk en ook heel erg wenselijk. De WOM DHZW geeft met dit project gehoor aan de grote vraag naar sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Zo hebben ook meer draagkrachtige woningzoekenden kans op een eigen woning in het aantrekkelijke Zuidwest. Dat is niet alleen goed voor de doorstroming in dit deel van Den Haag, het bevordert ook de diversiteit in de wijk.”


Positieve implus
Algemeen directeur Henk Aantjes van De Vries en Verburg geeft aan dat vanaf de start van dit prachtige project gezocht is naar een ontwerp met daarin kwalitatieve, maar ook betaalbare woningen. “Wij denken hier zeker in geslaagd te zijn. Ruim 35 procent van de kopers laat een huurwoning achter. Daarnaast is het voor ruim 30 procent van de kopers hun eerste woning. Het project zorgt voor een positieve impuls voor de wijk en de woningmarkt. Wij zijn als ontwikkelende bouwer blij dat we ook met dit project een bijdrage kunnen leveren aan de blijvende verbetering van de huisvesting in Nederland.”

 

Huurwoningen via woonnet Haaglanden
De nieuwbouw aan de Dedemsvaartweg is de laatste fase van de vernieuwing van het gebied Zuidlarenstraat, die jaren geleden door de gemeente Den Haag en Vestia is ingezet en in de afgelopen vijf jaar door WOM DHZW is voortgezet. Begin 2019 werden nog 111 nieuwbouwappartementen aan de Meppelweg opgeleverd. Ook de woningen aan de Dedemsvaartweg zijn, net als alle andere woningen die de WOM DHZW heeft gerealiseerd en nog gaat realiseren, voorbereid op de toekomst waarin uiteindelijk alle woningen aardgasvrij zijn en aangesloten worden op een duurzame warmtebron. De 51 koopwoningen zijn allemaal in de laatste maanden van 2019 verkocht. De 90 huurwoningen worden eind 2020 via Woonnet Haaglanden aangeboden.