Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door WOM Den haag Zuidwest met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. WOM Den haag Zuidwest verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door WOM Den haag Zuidwest worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. WOM Den haag Zuidwest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel WOM Den haag Zuidwest alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is WOM Den haag Zuidwest niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door WOM Den haag Zuidwest worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel WOM Den haag Zuidwest uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door WOM Den haag Zuidwest worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij WOM Den haag Zuidwest, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van WOM Den haag Zuidwest.

Privacy

Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer maximaal 2 jaar wordt opgeslagen. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies te weigeren of eerder te verwijderen. De cookies die WOM Den haag Zuidwest plaatst bevatten anonieme informatie en worden gebruikt voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen onze website (door middel van Google Analytics). Deze informatie gebruikt WOM Den haag Zuidwest om de online dienstverlening te verbeteren. Nadat u heeft ingelogd met uw postcode plaatst WOM Den haag Zuidwest voor uw gebruiksgemak een cookie op uw computer om uw postcode te onthouden, zodat u bij uw volgende bezoek direct op de site van uw eigen woonbedrijf uitkomt.

WOM Den haag Zuidwest gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites niet om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). WOM Den haag Zuidwest stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Wanneer u voor onze website bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam en evt. foto dan zijn wij bereid het interview of citaat op uw verzoek te verwijderen.