De Venen in Den Haag Zuidwest wordt vernieuwd. De gemeente Den Haag, Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuid West BV (WOM DHZW) en woningcorporatie Hof Wonen werken samen aan de toekomst voor de wijk In een toekomstplan komt te staan hoe partijen er samen voor zorgen dat de Venen ook straks een fijne wijk  is om te wonen. Bewoners, organisaties en ondernemers denken mee over de plannen voor de wijk.

Wethouder Martijn Balster van Wonen, Wijken en Welzijn: “De Venen is, net als de rest van Zuidwest in de jaren 50 van de vorige eeuw gebouwd. Het waren de wijken van ‘Hoop en Perspectief’ waar iedereen graag wilde wonen. Dat is nu anders. De wijken zijn de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan. Veel woningen verkeren in slechte staat en er zijn grote investeringen nodig. Er zal gesloopt en gebouwd moeten worden om de wijk weer een mooie en kwalitatief goede toekomst te bieden.”

Woningaanbod
Een belangrijk onderdeel van het plan is dan ook de aanpak van de woningen. Sommige woningen hebben een flinke onderhoudsbeurt nodig, andere een renovatie of is sloop de oplossing. Deze aanpak is nodig omdat de woningen niet meer voldoen aan de eisen en woonwensen van deze tijd. Daarnaast worden er extra en verschillende woningen teruggebouwd, om iets te doen aan het woningtekort in Den Haag. Met het plan zorgen we voor een wijk met verschillende energiezuinige woningen en waar meer woningzoekenden een passende woning kunnen vinden. Mirjam Huffstadt, directeur van de WOM DHZW: “De vernieuwing van De Venen biedt kansen aan bewoners in Den Haag Zuidwest en omgeving om door te stromen naar een goede en betaalbare huur- of koopwoning.”

We blijven in gesprek
Alle bewoners van De Venen ontvingen een informatiepakket over de voorgenomen plannen voor hun wijk. In de week van 1 november kwam een speciale informatiebus naar de Venen waar bewoners met al hun vragen terecht konden. Op 6 december vond een digitale bijeenkomst plaats en gingen we in gesprek met bewoners, omwonenden en organisaties. Linda Schalkwijk, regiomanager Vestia (sinds 2023 Hof Wonen): “We beseffen dat de vernieuwing van De Venen een grote gebeurtenis is voor de bewoners. Daarom is het belangrijk dat we in gesprek blijven met de bewoners en een goed beeld hebben van wat zij belangrijk vinden voor de wijk. Een onlangs gehouden bewonersonderzoek en gesprekken in de wijk helpen ons daarbij”.

 

Meer informatie:

www.hofwonen.nl  zoekterm Project De Venen

www.denhaag.nl  zoekterm De Venen

Vragen over de plannen stelt u aan WOM DHZW of Vestia: devenen@hofwonen.nl

Vragen over de openbare ruimte stelt u aan de gemeente Den Haag: devenen@denhaag.nl