Op woensdag 30 november vierden Arjan Schakenbos van Vestia, Mirjam Huffstadt van Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW), Wethouder Martijn Balster en Theo Rook van Van Wijnen de oplevering van de eerste sociale huurwoningen in Parel Moerwijk. Een mijlpaal in de grootschalige wijkaanpak van Moerwijk-Oost. Parel Moerwijk bestaat uit 269 duurzame, betaalbare huur- en koopwoningen, gerealiseerd in het ruim en groen opgezette Moerwijk-Oost. De verwachting is dat alle woningen voor de zomer 2023 klaar zijn.

Martijn Balster, gemeente Den Haag: “Parel Moerwijk is prachtig gebouwd. Een mooie stap in het opknappen van Moerwijk-Oost. Er worden woningen in het betaalbare segment gerealiseerd. Daar heeft de stad grote behoefte aan.” Theo Rook, Van Wijnen West: “Het ontwikkelen van toekomstbestendige buurten is meer dan het realiseren van alleen mooie en duurzame woningen. We kijken daarbij ook naar de omgeving. Zo hebben we groen toegevoegd, houden we rekening met de opvang van water, en plaatsen we nestkasten voor vogels. Dankzij de goede samenwerking hebben we met elkaar een thuis voor de nieuwe bewoners gecreëerd, zowel in hun woning als in de buurt. “

Meer ruimte voor doorstroming

Het nieuwbouwplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met A3 Architecten en Venster Architekten. Het resultaat is een gevarieerde buurt waar sociale huur-, middeldure huur-, koopappartementen en grondgebonden koopwoningen samenkomen. Er zijn 97 sociale huurwoningen, 29 vrije sector huurappartementen en 143 koopwoningen, waarvan 56 eengezinswoningen en 87 appartementen gerealiseerd. De WOM DHZW zet in op diversiteit aan woningtypen met als doel het aantrekken van verschillende doelgroepen. Mirjam Huffstadt, WOM DHZW: “Parel Moerwijk biedt kansen aan bewoners in Den Haag Zuidwest en omgeving om door te stromen naar een goede en betaalbare huur- of koopwoning.”

Een impuls voor de wijk

Moerwijk is een typisch Haagse naoorlogse wijk met veel portiekwoningen uit de jaren 1945-1960. Het bouwen van nieuwe duurzame, betaalbare woningen in de wijk, de aanpak van het semi-openbare gebied en het verbeteren van de bestaande woningvoorraad zorgen voor een grootschalige aanpak van Moerwijk-Oost. Arjan Schakenbos, Vestia: “Naast de nieuwbouw in Parel Moerwijk, renoveerden wij samen met Van Wijnen ook 420 sociale huurwoningen aan de Guntersteinweg en Schoonhetenstraat. Parel Moerwijk geeft een mooie implus aan de wijk. Hier gaan mensen een mooie toekomst tegemoet.”

Bekijk hier de video over de wijkaanpak Moerwijk-Oost