Ko BlokKo Blok (1949) werkt 40 jaar in de wereld van bouwen, vastgoed, volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Na zijn opleiding, HTS Bouwkunde, volgde hij de CT-opleiding aan de Nijenrode Business Universiteit. Na een periode bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, werkte hij 23 jaar als directielid bij ERA Contour, waarvan 13 jaar als directievoorzitter. In zijn ERA periode was hij betrokken bij omvangrijke transitie-opgaven, zoals de Kop van Zuid en de Drechtoevers, alsmede bij grote stedelijke vernieuwingsprojecten zoals Rotterdam Zuidwijk, Rotterdam Crooswijk en de Bijlmer.

In de jaren 90 was Blok een periode voorzitter van de Neprom en bestuurslid van het Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing KEI. Na zijn pensionering in 2009, is hij een eigen bedrijf, Blok&Ko, gestart, van waaruit hij zich bezighoudt met toezicht, coaching en advies (zie www.blokenko.nl). Daarnaast is hij actief in de wereld van het varend erfgoed.

Nevenfuncties:

  • Vice voorvoorzitter RvC Woningstichting Mitros Utrecht
  • Lid RvC NV Groothandelsgebouwen Rotterdam
  • Lid RvC Woningstichting Nijestee Groningen
  • Lid RvC Woningstichting Rentree Deventer
  • Lid RvA Hermon Erfgoed B.V. Zeist
  • Lid RvA Luchtsingel Rotterdam
  • Voorzitter Bestuur Museumwerf Vreeswijk Nieuwegein

Januari 2015