In maart 2015 starten de sloopwerkzaamheden van de drie woonblokken aan de Wezelrade en Marterrade. De asbestsanering en het leeghalen van de woningen is inmiddels afgerond.

Het woonblok aan de Bouwlustlaan blijft staan, deze wordt door de WOM gerenoveerd en de appartementen worden verkocht.

De drie woonblokken aan de Wezelrade en Marterrade worden gesloopt en hier komen koop eengezinswoningen voor terug.

Zodra er meer informatie en beeldmateriaal is, leest u dat op deze website.