Na goedkeuring van het investeringsbesluit door de RvC en de aandeelhouders van de WOM DHZW in januari, tekenden we op 20 maart 2023 een Design & Build Overeenkomst met Dura Vermeer Bouw Zuid West voor de herontwikkeling van de woonblokken aan de Beresteinlaan in De Venen. De gebiedsontwikkeling gaat verschil maken voor onze huurders, met een mooiere en beter leefbare buurt.

Wat gaan we bouwen?
De huidige 68 portiekwoningen en een bedrijfsruimte gaan we vervangen door een woongebouw met 132 betaalbare sociale huurwoningen. Er komt een mix van 2- en 3 kamerwoningen op een halfverdiepte parkeergarage met 74 parkeerplekken. Het woongebouw voldoet straks aan hoge duurzaamheidseisen en het wordt aangesloten op een nog uit te breiden warmtenet. Bijzonder aan het ontwerp zijn: de architectuur en de dek- en binnentuinen.

Wat betekent dit voor de huidige bewoners?
We gaan 68 portiekwoningen aan de Beresteinlaan slopen. Dit betekent dat de huidige bewoners moeten verhuizen. Sinds oktober 2022 hebben de bewoners urgentie. Inmiddels is meer dan de helft van de bewoners verhuisd naar een andere woning.

Planning
We zijn al gestart met het uitwerken van het plan richting een bouwaanvraag. De prijsvorming verwachten we rond de zomer. De start van de bouw staat gepland voor medio februari 2024.