Samen met Hof Wonen (voorheen Vestia) en de gemeente Den Haag werken we aan een toekomstplan om het wonen in de Venen beter te maken. Een buurt waar iedereen zich thuis voelt. Met goede, comfortabele, energiezuinige woningen en veel groen.

 

Vernieuwing van de Venen
De woningen in De Venen voldoen niet meer aan de eisen en wensen van nu. Wij willen de woningen daarom voor een deel opknappen of slopen. We maken daarmee ruimte voor nieuwe woningen met verschillende huur- en koopprijzen.

Op dit moment zijn er 675 sociale huurwoningen in De Venen. In de plannen voor De Venen komen ongeveer 1.350 woningen. Behalve sociale huurwoningen zijn dat ook betaalbare koopwoningen en vrije sectorwoningen. In De Venen komen dus ongeveer 675 extra woningen. We pakken daarmee het grote woningtekort in Den Haag aan.

Een toekomstplan voor de Venen – samen met de bewoners
Het vernieuwen van de wijk is een grote gebeurtenis voor bewoners. Wensen en ideeën van bewoners zijn belangrijk. Daarom voerden we in 2021 een bewonersonderzoek uit. De uitkomsten hiervan geven goed weer wat bewoners belangrijk vinden. Ook is er een klankbordgroep van bewoners opgericht. Op dit moment werken we de plannen, samen met de gemeente en Vestia, verder uit. We blijven bewoners en andere geïnteresseerden in het gebied daarbij betrekken. Zo vragen we de bewoners welke voorzieningen zij graag in De Venen zien. Ook besteden we veel aandacht aan hun wensen op het gebied van groen in de wijk, veiligheid en verkeer.  

In gesprek
In november 2021 waren we met een bus in de wijk aanwezig om met bewoners te spreken. We spraken ruim 200 bewoners en beantwoordden vragen over de voorgestelde aanpak van de bestaande woningen. Ook ging Fred Zuiderwijk in gesprek met bewoners en bestuurders over het toekomstplan voor De Venen. Bekijk hier het filmpje. In december 2021 volgde een digitale informatiebijeenkomst en ook in mei 2022 waren we aanwezig in de wijk om informatie te delen en op te halen.

Meer weten?
Heeft u vragen over het project De Venen? Stuur een e-mail aan info@womdhzw.nl
Bent u bewoner in de Venen? Lees het laatste nieuws op www.hofwonen.nl/de-venen

Opdrachtgever

WOM Den Haag Zuidwest
Gemeente Den Haag
Hof Wonen (voorheen Vestia)