De WOM DHZW is een besloten vennootschap. Gemeente Den Haag heeft 42% van de aandelen. Hof Wonen heeft 58% van de aandelen. De WOM DHZW is verantwoordelijk voor een tiental (ver)nieuwbouw- en renovatieprojecten in vier gebieden in Den Haag Zuidwest. De WOM DHZW wordt gezien als de manier om de sociale en betaalbare woningvoorraad op peil te houden. De WOM DHZW is een pionier, die als eerste deze weg op grote schaal bewandelt.

Hof Wonen heeft 2.039 woningen in de WOM Den Haag Zuidwest ingebracht. Bijna 1800 woningen worden tot 2024 in fases ingrijpend aangepakt met sloop en nieuwbouw of renovatie. De gemeente Den Haag financiert op basis van jaarplannen van de WOM DHZW de sloop, het bouw- en woonrijpmaken van de locaties. Er worden circa 1800 woningen gebouwd of gerenoveerd, waarvan 30% in de sociale huursector. Het is de bedoeling dat de WOM DHZW na 10 jaar (in 2024) wordt opgeheven en Hof Wonen de huurwoningen weer terugkoopt. De verhuur, het beheer en het onderhoud van de woningen van de WOM DHZW wordt door Vestia verzorgd.