Welkom bij de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest

De Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag en woningcorporatie Hof Wonen. Het doel van de WOM DHZW is een impuls geven aan de vernieuwing van Den Haag Zuidwest door stilgelegde projecten van Vestia (nu Hof Wonen) een herstart te geven. De WOM DHZW is op 9 april 2014 opgericht.

In totaal worden er in Den Haag Zuidwest ongeveer 1800 aantrekkelijke, duurzame woningen nieuw gebouwd en gerenoveerd. Het gaat om de locatie tussen de Wildenborghstraat en de Ulenpasstraat in Moerwijk-Oost, de locaties langs de Meppelweg en langs de Dedemsvaartweg in Morgenstond-West, een groot deel van de Venen en de locatie de Raden in Bouwlust.

De grote verscheidenheid aan woningen (eengezinswoningen en appartementen, koop en huur) biedt voor velen een unieke kans zich in Den Haag Zuidwest te vestigen. Voor mensen van binnen én buiten de wijk.