De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder Annet de Lange. Zij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de WOM DHZW in de dagelijkse praktijk.

De raad van commissarissen houdt hier toezicht op en staat de bestuurder met raad terzijde. De raad is daarnaast ook de werkgever van de bestuurder. Namens de aandeelhouders, de gemeente Den Haag en Stichting Hof Wonen is de raad opdrachtgever van de externe accountant. Zij ziet toe op de onafhankelijkheid van de accountant.

Er is een toezichtskader met externe en interne spelregels voor het toezicht, die gelden voor de bestuurder en de raad van commissarissen. Het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet zijn externe spelregels.

Intern worden de spelregels gevormd door de statuten van de WOM DHZW en de reglementen voor het bestuur en de raad van commissarissen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie personen: