Stef Fleischeuer (1954) is in 1979 afgestudeerd als Socioloog van Bouwen en Wonen en heeft zijn gehele loopbaan gewerkt aan opgaven en projecten in de stadsvernieuwing, volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Hij werkte in directiefuncties voor de vier grote gemeenten Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en daarnaast Tilburg en voerde verder opdrachten uit voor het Rijk en Provincies. Voor hem staat het publieke belang voorop in de ontwikkeling en realisatie van ruimtelijke opgaven, die veelal in publiekprivate samenwerking worden uitgevoerd. Recent is hij benoemd tot Programmadirecteur van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam Nieuwland en Oost.

Naast zijn professionele loopbaan is Fleischeuer altijd maatschappelijk actief geweest, o.a. met bestuursfuncties bij culturele instellingen en woningcorporaties. Momenteel heeft hij naast zijn lidmaatschap van de RvC WOM Den Haag Zuidwest de volgende nevenfuncties:

  • Onafhankelijk voorzitter samenwerking gemeente Sliedrecht en woningcorporatie Tablis Wonen, Programma Binnenstedelijke Herstructurering
  • Voorzitter RvC Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR)
  • Vennoot Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld namens de gemeente Den Haag
  • Lid bestuur AVL Mundo, stichting die zorgdraagt voor de legacy van Atelier Van Lieshout, bij leven en na het leven van kunstenaar Joep van Lieshout, en zijn kunst en die van anderen beheert en toont

Maart 2023