Op woensdag 27 mei 2015 ondertekenden de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (hierna kortweg WOM DHZW) en Thunnissen Ontwikkeling de zogenaamde grondreserveringsovereenkomst voor het braakliggend stuk grond aan de Wildenborghstraat in Den Haag. Het ondertekenen van deze overeenkomst is de eerste stap in de realisatie van 25 nieuwbouw-eengezinswoningen.

 

Start verkoop 

Thunnissen streeft er naar nog voor de zomer van 2015 in verkoop te gaan met de woningen. Geïnteresseerden in de woningen kunnen zich vanaf 29 mei inschrijven via www.woneninwildenborgh.nl.

 

Dit bouwproject aan de Wildenborghstraat is een project van de WOM DHZW. De WOM DHZW is opgericht door Vestia en de gemeente Den Haag met als doel projecten te realiseren in Den Haag Zuidwest. Het project sluit aan bij de ambitie van Thunnissen om mooie nieuwe woonomgevingen te realiseren in binnenstedelijke gebieden in goede samenwerking met haar opdrachtgevers.

 

Wat is de WOM DHZW? 

De komende 10 jaar zorgt de WOM DHZW met nieuwbouw en renovatie voor een verscheidenheid aan woningen. Zo is er voor ieder wat wils en blijft Den Haag Zuidwest een aantrekkelijk woongebied voor mensen van binnen en buiten de stad.

www.thunnissen.nl